دارالترجمه رسمی ترنسمال

©۱۴۰۱ تمامی حقوق محفوظ است

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت

به اشتراک گذاشتن این پست:

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

کارت پایان خدمت یکی از ملزومات جهت ارائه به سازمان‌ها و یا ارگان‌های خارج از کشور نیست و به طور کلی الزامی برای ترجمه‌ی رسمی کارت پایان خدمت نیست. با این حال متقاضیان می توانند با ارائه‌ی اصل کارت پایان خدمت خود به دارالترجمه، ظرف مدت یک روز کاری نسبت به دریافت ترجمه رسمی خود اقدام کنند و برای اخذ تاییدات دادگستری و امورخارجه، این زمان به حدود ۳ الی ۴ روز کاری افزایش می یابد.

نکات مربوط به ترجمه رسمی کارت پایان خدمت

  • ارائه اصل کارت هوشمند مورد نیاز است. گواهی‌های صادر شده از سوی سازمان مربوطه مبنی بر مفقود شدن کارت قابل ترجمه می باشد.
  • مدت زمان ترجمه رسمی کارت پایان خدمت  ۱ روز کاری و با اخذ تائیدات دادگستری و امور خارجه ۳ الی ۴ روز کاری  می‌باشد.
  • مانند ترجمه رسمی مدارک  دیگر، به یک کپی واضح از صفحه اول پاسپورت  فرد متقاضی برای بررسی هجی اسم نیاز است.
  • نیاز است هر دو طرف کارت ترجمه رسمی شده باشد و همراه با اصل کارت برای دادگستری ارسال شود.
  • کارت پایان خدمت‌های قدیمی قابل ترجمه می‌باشد اما به تاییدات دادگستری و امورخارجه نمی‌رسد و می‌بایست متقاضی نسبت به تعویض آن اقدام کند.

هزینه ترجمه رسمی کارت پایان خدمت

هزینه ترجمهی رسمی کارت پایان خدمت از فارسی به انگلیسی ۴۰ هزار تومان و ۲۰ هزار تومان هزینه دفتری  به ازای هر نسخه می باشد.

سفارش های خود را در اینجا ثبت کنید

ترجمه رسمی و غیر رسمی، تولید محتوا و خدمات بسیار دیگر