دارالترجمه رسمی ترنسمال

©۱۴۰۱ تمامی حقوق محفوظ است

ترجمه رسمی برگه سابقه بیمه
ترجمه مدارک شغلی

ترجمه رسمی برگه سابقه بیمه

ترجمه رسمی برگه سابقه بیمه برای نشان دادن سابقه ی کار و شاغل بودن متقاضی میباشد و در این برگه لیست تمامی کارگاه ها به

ترجمه مدارک شغلی

ترجمه رسمی حکم کارگزینی

حکم کارگزینی بسته به شرایط فرد به ۳ نوع رسمی، قراردادی و پیمانی صادر می شود و انواع آن را مقررات استخدامی هر سازمان تعیین می کند.یک کپی از صفحه

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار
ترجمه مدارک شغلی

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

متقاضی ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار می تواند با ارائه ی اصل مدرک به دارالترجمه در مدت زمان یک روز کاری و در صورت

ترجمه رسمی پروانه کسب
ترجمه مدارک شغلی

ترجمه رسمی پروانه کسب

در صورتی که پروانه کسب قدیمی می باشد و کد صنفی ندارد می بایست از اتحادیه مربوط به خود نامه ای به دارالترجمه در خصوص

ترجمه رسمی دانشنامه
ترجمه مدارک تحصیلی

ترجمه رسمی دانشنامه

مراحل ترجمه رسمی دانشنامه به چه صورت است؟ دریافت ریز نمرات و دانشنامه از دانشگاه محل تحصیل اخذ تاییدیه از وزارتخانه های مربوطه ترجمه رسمی

هر سوالی دارید از ما بپرسید

ترجمه رسمی و غیر رسمی، تولید محتوا و خدمات بسییار دیگر