دارالترجمه رسمی ترنسمال

©۱۴۰۱ تمامی حقوق محفوظ است

سند-طلاق
ترجمه مدارک هویتی

ترجمه رسمی سند طلاق یا رونوشت آن

ترجمه رسمی سند طلاق نشان دهنده‌ی مجرد بودن فرد متقاضی می باشد که درخواست مهاجرت به خارج از کشور را دارد. اما ارائه ی ترجمه

دادخواست
ترجمه سایر مدارک

ترجمه رسمی دادنامه

دادنامه یا اوراق قضائی نظر نهایی قاضی در مورد پرونده قضائی است که به صورت کتبی از روی رای دست نویس قاضی پرونده نوشته شده

ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی
ترجمه مدارک شغلی

ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی

کارت نظام پزشکی دارای مشخصاتی از قبیل نام و نام خانوادگی فرد، کد ملی، تاریخ اعتبار و مهم تر از همه کد نظام پزشکی یا

ترجمه رسمی فیش حقوقی
ترجمه مدارک شغلی

ترجمه رسمی فیش حقوقی

فیش حقوقی یکی از مدارک شغلی برای کارمندان بخش خصوصی و دولتی جهت اخذ ویزا می باشد که برای ارائه به سفارت معمولا ترجمه رسمی

ترجمه رسمی قرارداد و اسناد حقوقی
ترجمه سایر مدارک

ترجمه رسمی قرارداد و اسناد حقوقی

• ترجمه رسمی قرارداد و اسناد حقوقی ائم از روزنامه رسمی، اساسنامه شرکت ها و مواردی از این قبیل در دسته ترجمه های رسمی دشوار

ترجمه رسمی پروانه مطب
ترجمه مدارک شغلی

ترجمه رسمی پروانه مطب

• برای ترجمه رسمی پروانه مطب اصل پروانه با مهر و امضای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کافی میباشد همچنان ارائه ی گذرنامه جهت

هر سوالی دارید از ما بپرسید

ترجمه رسمی و غیر رسمی، تولید محتوا و خدمات بسییار دیگر