دارالترجمه رسمی ترنسمال
Search
Close this search box.

©2024 تمامی حقوق محفوظ است

ترجمه رسمی وصیت نامه

ترجمه رسمی وصیت نامه

به اشتراک گذاشتن این پست:

گاهی اوقات فقط داشتن ترجمه وصیت نامه کافی نیست. اگر نیاز به ارائه ترجمه به یک اداره دولتی، دادگاه حقوقی، سفارت یا سایر مقامات رسمی دارید، ممکن است به ترجمه رسمی وصیت نامه نیاز داشته باشید. برای نیازهای ترجمه اسناد رسمی، از خدمات ممتاز ترنسمال استفاده نمایید.

این را نیز باید در نظر بگیرید که ترجمه فوری وصیت نامه می بایست یک ترجمه کامل به زبان انگلیسی و یا هر زبان درخواستی مراکز مورد نظر شما باشد که مترجم آن را کامل و دقیق تایید کرده باشد و همچنین با گواهی مترجم مبنی بر اینکه صلاحیت ترجمه از زبان خارجی به انگلیسی را دارد، داشته باشد.

ترجمه رسمی وصیت نامه در چه مواردی استفاده می شود؟

اگر سردفتر به زبان اصلی که وصیت نامه به آن نوشته شده صحبت نکند، معمولاً ترجمه رسمی وصیت نامه از الزامات قانونی برای تقسیم ارث است. ترجمه ارائه شده آخرین وصیت نامه، باید ترجمه سوگندنامه رسمی باشد تا از نظر دفاتر اسناد رسمی و مراجع رسمی معتبر باشد. اغلب در طول این فرایند، لازم است که نه تنها ترجمه فوری وصیت نامه بلکه سوابق فوت یا گواهی فوت، صورتحساب بانکی و دفترچه سوابق خانوادگی و … ترجمه شود.

حساسیت ترجمه وصیت نامه

هنگام تقسیم ارث و مسائل حاشیه ای آن، اغلب از شما خواسته می شود که یک سری مدارک کامل ارائه دهید. اگر قرار است اسناد به رسمیت شناخته شوند، باید به زبان محلی مخاطب هدف یا به یک زبان رسمی بین المللی مانند انگلیسی ترجمه شوند که قیمت ترجمه وصیت نامه را روشن می کند.

با این حال، از آن جایی که این ها اسناد مهمی هستند که توسط مؤسسات دولتی صادر شده اند، ترجمه ساده کافی نیست. در چنین مواردی، ترجمه تایید شده مورد نیاز خواهد بود. ترجمه رسمی وصیت نامه، ترجمه ای است که باید الزامات کشور مورد نظر را برآورده کند و امکان استفاده از آن را برای اهداف در رویه های رسمی فراهم نماید. ذکر این نکته ضروری است که فقط مترجمانی که به صورت عمومی منصوب شده و سوگند خورده اند، صلاحیت صدور ترجمه وصیت نامه را خواهند داشت.

سفارش های خود را در اینجا ثبت کنید

ترجمه رسمی و غیر رسمی، تولید محتوا و خدمات بسیار دیگر