دارالترجمه رسمی ترنسمال
Search
Close this search box.

©2024 تمامی حقوق محفوظ است

ترجمه رسمی اجاره نامه

ترجمه رسمی اجاره نامه

به اشتراک گذاشتن این پست:

اجاره نامه‌هایی مابین موجر و مستاجر که بصورت دست نویس بر روی کاغذ A4 امضاء گردیده باشند برای ترجمه رسمی هیچ گونه ارزشی نخواهند داشت و تنها اجاره نامه های آژانس های املاک و دفترخانه‌ها قابلیت ترجمه رسمی خواهند داشت. ترجمه رسمی اجاره نامه اثبات کننده این می باشد که در ازای مدت زمان معینی نزد صاحب خانه چه میزان مبلغی را به عنوان رهن به امانت گذاشته است. معمولا اشخاصی که هیچ گونه مالکیت ملکی را ندارند برای اثبات تمکن مالی خود از این اسناد و مدارک برای اخذ ویزا از سفارتخانه های مختلف استفاده می نمایند.

ترجمه رسمی اجاره نامه به چه صورت انجام می شود؟

معمولا اجاره نامه ها به دو صورت صادر می گردند:

  1. اجاره نامه عادی
  2. اجاره نامه رسمی

اجاره نامه هایی که بر روی برگه A4 و توسط موجر و مستاجر به صورت دست نویس تنظیم گردیده اند را اجاره نامه عادی می نامند که هیچ گونه اعتباری برای ترجمه رسمی و اخذ تاییدات دادگستری و خارجه نخواهد داشت. تنظیم اجاره نامه هایی که در سطح شهر توسط آژانس های املاک صورت گرفته است و فاقد هولوگرام می باشد را اجاره نامه عادی می نامند. چراکه این سند را می توان ترجمه رسمی نمود اما نمی توان به تاییدات دادگستری و امور خارجه برسانید.

اجاره نامه هایی که توسط آژانس های املاک صادر گردیده اند و دارای هولوگرام و سربرگ سامانه مدیریت املاک هستند را نیز اجاره نامه عادی می نامند. و این سند را می‌توان ترجمه رسمی نمود و به تاییدات دادگستری و امورخارجه برسانید. توسط دفاتر اسناد رسمی، اجاره نامه هایی که صادر گردیده اند را اجاره نامه های رسمی می نامند. چراکه این سند را می توان ترجمه رسمی نمود و به تاییدات دادگستری و خارجه رساند.

پیش نیاز ترجمه رسمی اجاره نامه

اسپل صحیح این اسامی برای ترجمه ی رسمی اجاره نامه مورد است:

  • نام و نام خانوادگی وجر و مستاجر
  • نام پدر موجر و مستاجر

بهتر است قبل از هر چیز یک کپی از صفحه اول پاسپورت موجر و مستاجر را به همراه اجاره نامه برای دارالترجمه ارسال کنید تا مترجم بتواند از اسپل مشخصات فردی شما برای ترجمه استفاده کند. برای اخذ تاییدات دادگستری و خارجه اجاره نامه می بایست اصل اجاره نامه ی محضری به همراه شناسنامه موجر و مستاجر به دارالترجمه تحویل داده شود.

سفارش های خود را در اینجا ثبت کنید

ترجمه رسمی و غیر رسمی، تولید محتوا و خدمات بسیار دیگر