ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی و ترجمه ترازنامه شرکت‌ها، جزو مدارک مهمی است که برای اخذ ویزا جهت اثبات تمکن مالی، باید همراه با مدارک دیگر مانند ترجمه رسمی شناسنامه، ترجمه رسمی جواز تاسیس، ترجمه رسمی گواهی بانک و… به سفارت مورد نظر تحویل داده شود. همچنین اگر شرکتی، قصد داشته باشد شعبه ای در یکی از کشورهای خارج از ایران تاسیس کند، به ترجمه رسمی اساسنامه، ترجمه رسمی آگهی تاسیس شرکت، ترجمه رسمی ترازنامه و اظهارنامه ثبت شرکت و ترجمه اظهارنامه مالیاتی نیاز دارد.

ارائه ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی برای دریافت ویزا، در گروه مدارک تمکن مالی قرار می گیرد و مامور سفارت را متقاعد می کند شخص متقاضی ویزا، سهامدار شرکت یا شرکت‌هایی است و برای اداره آن ها پیش از پایان تاریخ ویزا به کشور باز خواهد گشت. اگر مدارک مربوط به تمکن مالی متقاضی تکمیل باشد، احتمال دریافت ویزا بیشتر می‌شود.

چه مدارکی برای ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی لازم است؟

به منظور ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی، باید اصل ترازنامه شرکت و اظهارنامه مالیاتی را به دفتر ترجمه رسمی تحویل دهید. لازم به ذکر است اظهارنامه هایی که تمام صفحات آن دارای مهر و امضای اداره امور مالیات کشور باشد، قابل تایید و ترجمه رسمی می باشد. برای سهولت کار مترجمان دارالترجمه، بهتر است یک کپی از صفحه اول پاسپورت خود را به منظور بررسی اسپل نام، نام خانوادگی، نام پدر و دیگر مشخصات شخصی مورد نیاز به دارالترجمه مورد نظر تحویل دهید.

تاییدات دادگستری و امور خارجه برای ترجمه اظهارنامه مالیاتی

اگر قصد دارید تراز نامه شرکت و اظهارنامه مالیاتی خود را برای تحویل به سفارت مورد نظر ترجمه رسمی کنید، بهتر است از قوانین سفارت مربوط جهت اخذ تاییدات دادگستری و امور خارجه اطلاع کسب کنید. تمامی ترجمه های رسمی که بر روی سربرگ قوه قضاییه ترجمه شده باشند، از اعتبار قانونی برخوردارند، با این وجود بعضی سفارتخانه ها تاییدات دادگستری و امور خارجه را همراه دیگر مدارک درخواست می کنند.

وزارت دادگستری در صورتی برای ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی و ترجمه ترازنامه شرکت ها، تاییدیه صادر می کند که این مدارک دارای مهر تایید کارشناس واحد امور مالیاتی و نیز مهر تایید کارشناس ارشد واحد مالیاتی باشد. تایید ترازنامه های شرکت های غیردولتی، نیاز به تایید از سوی حسابرسان خبره انجمن حسابرسان رسمی دارد و نیز ترازنامه شرکت های دولتی برای تایید، به تاییدیه از سوی سازمان حسابرسی کشور نیاز دارد. در نهایت وزارت امور خارجه، در صورت مشاهده مهر وزارت دادگستری، همه اسناد مربوط به ترجمه ترازنامه شرکت و ترجمه رسمی اظهار نامه مالیاتی را تایید و مهر می کند.

مراجعه حضوری

کرمانشاه، نوبهار، چهار راه سی متری دوم به سمت میدان مرکزی، نبش کوی 118، مجتمع میلاد نور، طبقه ی بالای رستوران هایدا، طبقه سوم، واحد 8