دارالترجمه رسمی ترنسمال
Search
Close this search box.

©2024 تمامی حقوق محفوظ است

ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی

ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی

به اشتراک گذاشتن این پست:

ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی و ترجمه ترازنامه شرکت‌ها، جزو مدارک مهمی است که برای اخذ ویزا جهت اثبات تمکن مالی، باید همراه با مدارک دیگر مانند ترجمه رسمی شناسنامه، ترجمه رسمی جواز تاسیس، ترجمه رسمی گواهی بانک و… به سفارت مورد نظر تحویل داده شود. همچنین اگر شرکتی، قصد داشته باشد شعبه ای در یکی از کشورهای خارج از ایران تاسیس کند، به ترجمه رسمی اساسنامه، ترجمه رسمی آگهی تاسیس شرکت، ترجمه رسمی ترازنامه و اظهارنامه ثبت شرکت و ترجمه اظهارنامه مالیاتی نیاز دارد.

ارائه ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی برای دریافت ویزا، در گروه مدارک تمکن مالی قرار می گیرد و مامور سفارت را متقاعد می کند شخص متقاضی ویزا، سهامدار شرکت یا شرکت‌هایی است و برای اداره آن ها پیش از پایان تاریخ ویزا به کشور باز خواهد گشت. اگر مدارک مربوط به تمکن مالی متقاضی تکمیل باشد، احتمال دریافت ویزا بیشتر می‌شود.

چه مدارکی برای ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی لازم است؟

به منظور ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی، باید اصل ترازنامه شرکت و اظهارنامه مالیاتی را به دفتر ترجمه رسمی تحویل دهید. لازم به ذکر است اظهارنامه هایی که تمام صفحات آن دارای مهر و امضای اداره امور مالیات کشور باشد، قابل تایید و ترجمه رسمی می باشد. برای سهولت کار مترجمان دارالترجمه، بهتر است یک کپی از صفحه اول پاسپورت خود را به منظور بررسی اسپل نام، نام خانوادگی، نام پدر و دیگر مشخصات شخصی مورد نیاز به دارالترجمه مورد نظر تحویل دهید.

 • مدارک مورد نیاز جهت ترجمه رسمی
  برای ترجمه رسمی ترازنامه شرکت ها و ترجمه اظهار نامه مالیاتی، ارائه اصل ترازنامه و اظهارنامه مالیاتی که تمام صفحات آن دارای مهر اداره امور مالیات کشور باشد همراه با کپی صفحه اول پاسپورت، به دفاتر ترجمه رسمی الزامی است.
 • مدت زمان لازم برای ترجمه رسمی مدارک
  برای ترجمه رسمی ترازنامه و اظهارنامه مالیاتی با مهر مترجم ۲ تا ۳ روز کاری وقت لازم است و جهت اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه اضافه کردن ۳ تا ۴ روز کاری دیگر مورد نیاز است.
 • تاییدات دادگستری برای ترجمه رسمی ترازنامه شرکت ها و اظهارنامه مالیاتی
  در صورتی که ترازنامه شرکت ها و اظهارنامه مالیاتی دارای مهر تایید کارشناس واحد امور مالیاتی و نیز مهر تایید کارشناس ارشد واحد مالیاتی باشد، و در خصوص شرکت های غیر دولتی دارای تاییدیه از سوی سازمان حسابرسی کشور باشد، وزارت دادگستری تاییدیه صادر خواهد کرد.
 • تاییدات وزارت امور خارجه برای ترجمه رسمی ترازنامه شرکت ها و اظهارنامه مالیاتی
  در صورت تایید ترازنامه شرکت و اظهارنامه مالیاتی از سوی وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه با دیدن مهر دادگستری، برای مدارک فوق تاییدیه صادر خواهد کرد.

تاییدات دادگستری و امور خارجه برای ترجمه اظهارنامه مالیاتی

اگر قصد دارید تراز نامه شرکت و اظهارنامه مالیاتی خود را برای تحویل به سفارت مورد نظر ترجمه رسمی کنید، بهتر است از قوانین سفارت مربوط جهت اخذ تاییدات دادگستری و امور خارجه اطلاع کسب کنید. تمامی ترجمه های رسمی که بر روی سربرگ قوه قضاییه ترجمه شده باشند، از اعتبار قانونی برخوردارند، با این وجود بعضی سفارتخانه ها تاییدات دادگستری و امور خارجه را همراه دیگر مدارک درخواست می کنند.

وزارت دادگستری در صورتی برای ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی و ترجمه ترازنامه شرکت ها، تاییدیه صادر می کند که این مدارک دارای مهر تایید کارشناس واحد امور مالیاتی و نیز مهر تایید کارشناس ارشد واحد مالیاتی باشد. تایید ترازنامه های شرکت های غیردولتی، نیاز به تایید از سوی حسابرسان خبره انجمن حسابرسان رسمی دارد و نیز ترازنامه شرکت های دولتی برای تایید، به تاییدیه از سوی سازمان حسابرسی کشور نیاز دارد. در نهایت وزارت امور خارجه، در صورت مشاهده مهر وزارت دادگستری، همه اسناد مربوط به ترجمه ترازنامه شرکت و ترجمه رسمی اظهار نامه مالیاتی را تایید و مهر می کند.

سفارش های خود را در اینجا ثبت کنید

ترجمه رسمی و غیر رسمی، تولید محتوا و خدمات بسیار دیگر