دارالترجمه رسمی ترنسمال

©2024 تمامی حقوق محفوظ است

ترجمه رسمی کارت بازرگانی

ترجمه رسمی کارت بازرگانی

به اشتراک گذاشتن این پست:

رواج روزافزون ترتیبات تجاری بین المللی، مستلزم سفر افراد تجاری به نقاط مختلف جهان است. ترجمه رسمی کارت بازرگانی در چنین مواقعی می تواند کمک بزرگی باشد. بنابراین اگر اغلب در سفرهای کاری به خارج از کشور می روید، باید همیشه ترجمه کارت بازرگانی خود را آماده کنید.

اولین چیزی که باید در نظر بگیرید، زبان کارت بازرگانی است. ترجمه کارت بازرگانی به زبان های رایج دنیا، در دفتر ترجمه ترنس مال میسر است. این نوع از ترجمه، موثرتر و همچنین تأثیرگذار خواهد بود. این مهم است که بر اساس درخواست کننده، ترجمه رسمی کارت بازرگانی انجام شود تا بهترین نتیجه را کسب کرده و منجر به رد مدارک نشود.

در مورد ترجمه فوری کارت بازرگانی، از آن جایی که سند بسیار مهمی است، بدیهی است که باید مراقب تهیه ترجمه آن توسط کارشناسان حرفه ای زبان باشید. در دارالترجمه رسمی کرمانشاه، مترجمان بسیار مجرب و حرفه ای کارت بازرگانی حضور دارند که ترجمه کارت بازرگانی را با کیفیت بالا و با نرخ های مناسب، جهت رضایت کامل مشتریان خود ارائه می کنند.

نکاتی که در ترجمه کارت بازرگانی باید رعایت کنید

برای ترجمه رسمی کارت بازرگانی تنها ارائه اصل کارت به دارالترجمه رسمی کفایت می کند اما در صورتی که به تاییدات دادگستری و خارجه نیاز داشته باشید باید این سند به همراه استعلام صادر شده از اتاق بازرگانی که ممهور به مهر و امضای اتاق بازرگانی باشد به دارالترجمه تحویل داده شود تا دارالترجمه رسمی بتواند با ارائه اصل کارت بازرگانی و تاییدیه آن به دادگستری و خارجه نسبت به اخذ تاییدات اقدام نماید.

برای دریافت تاییدیه اتاق بازرگانی و پرداخت حق عضویت، باید به اتاق بازرگانی شهر خود مراجعه کنید. بعد از پرداخت حق عضویت می توانید نسبت به اخذ تاییدیه از اتاق بازرگانی اقدام نمائید. باید اشاره داشت که کارت بازرگانی شما باید خوانا باشد و شماره سریال و دیگر مشخصات درج شده روی آن مخدوش نشده باشند؛ چرا که ترجمه رسمی کارت‌های بازرگانی هوشمند مخدوش شده فاقد اعتبار است.

سفارش های خود را در اینجا ثبت کنید

ترجمه رسمی و غیر رسمی، تولید محتوا و خدمات بسیار دیگر