دارالترجمه رسمی ترنسمال

©۱۴۰۱ تمامی حقوق محفوظ است

ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه

گواهی عدم سوء پیشینه

به اشتراک گذاشتن این پست:

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه به منظور اخذ ویزا (در برخی سفارت ها) امری ضروری است. هر فردی می تواند برای اخذ گواهی سوء پیشینه به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کند و درخواست گواهی عدم سوء پیشینه خود را ثبت کند.
ارائه ی اصل مدرک گواهی عدم سوء پیشینه به همراه مهر دفاتر خدمات قضائی برای اخذ تاییدات دادگستری و امورخارجه الزامیس میباشد
کپی صفحه اول پاسپورت افراد برای هجی صحیح مشخصات متقاضی نیاز میباشد

 

 

ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه ظرف مدت یک روز کاری و با تاییدات دادگستری و امورخارجه ۴ روز کاری انجام خواهد شد

 

هزینه ی ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه جقدر است؟

تعرفه‌ی انجام ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه(غیر فرمی) مبلغ ۳۶ هزار تومان و گواهی عدم سوء پیشینه(فرمی) مبلغ ۴۰ هزار تومان است. جهت ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه به صورت مجدد (تا شش ماه پس از ارائه ترجمه) نیز ۲۵ درصد دستمزد ترجمه رسمی اضافه می شود. پس از گذشت شش ماه و انجام مجدد ترجمه، تمامی دستمزد ترجمه باید پرداخت شود. برای هر سند نیز مبلغ ۲۵ هزار تومان هزینه‌ی دفتری محاسبه می گردد.

 

مدت زمان ترجمه و تاییدات دادگستری و امورخارجه برگه عدم سوء پیشینه چقدر است؟

مدت زمان ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه ۲ روز کاری و در صورتی که نیاز به تاییدات دادگستری و امورخارجه باشد به ۴ روز کاری افزایش خواهد یافت.

سفارش های خود را در اینجا ثبت کنید

ترجمه رسمی و غیر رسمی، تولید محتوا و خدمات بسیار دیگر