متقاضی ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار می تواند با ارائه ی اصل مدرک به دارالترجمه در مدت زمان یک روز کاری و در صورت نیاز به تاییدات دادگستری و امورخارجه در مدت زمان سه الی چهار روز کاری اقدام به دریافت ترجمه ی خود نماید.

گواهی های اشتغال به کار مشتمل بر دو نوع می باشند:

گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف شامل موارد زیر می باشد:

گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف شامل موارد زیر می باشد:

پیش نیاز ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

مدت زمان ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار چقدر است؟

مدت زمان ترجمه رسمی این سند یک روز کاری و در صورتی که متقاضی نیاز به تاییدات دادگستری و امورخارجه داشته باشد تا 4 روز کاری قابل انجام میگردد.

مراجعه حضوری

کرمانشاه، نوبهار، چهار راه سی متری دوم به سمت میدان مرکزی، نبش کوی 118، مجتمع میلاد نور، طبقه ی بالای رستوران هایدا، طبقه سوم، واحد 8