کارت نظام پزشکی دارای مشخصاتی از قبیل نام و نام خانوادگی فرد، کد ملی، تاریخ اعتبار و مهم تر از همه کد نظام پزشکی یا شماره عضویت آن می باشد.
برای صدور این کارت باید دانشنامه تحصیلی پزشک از طرف وزارت بهداشت صادر شود یا پروانه موقت و دائم مطب پزشک به همراه مدارک شخصی و هزینه ی عضویت، به سازمان نظام پزشکی تحویل داده شود.
در خصوص افرادی که دارای مدرک تحصیلی پزشکی از دانشگاه های خارج کشور هستند و دانشنامه ی تحصیلی مربوط به وزارت بهداشت و درمان کشور را ندارند اخذ گواهی از اداره ی بین الملل وزارت بهداشت جهت صدور کارت نظام وظیفه ضروریست.
ارائه ی اصل کارت که شامل اطلاعات شخصی و پرسنلی در قسمت رو و هشدارهای حفظ و نگهداری در قسمت پشت آن درج شده است مورد نیاز است.
لازم به ذکر است کارت عضویت باید دارای اعتبار باشد و مدت عضویت آن به پایان نرسیده باشد.
کپی صفحه اول پاسپورت افراد برای هجی صحیح مشخصات متقاضی نیاز می باشد.

کارت نظام پزشکی در مواقع زیر باید ترجمه رسمی شود:

هزینه ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی از فارسی به انگلیسی طبق نرخنامه کانون مترجمان در سال ۱۴۰۰، مبلغ 42 هزار تومان و 25 هزار تومان هزینه دفتری به ازای هر نسخه می باشد.

مدت زمان ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی چقدر است؟
مدت زمان ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی 1 روز کاری و با اخذ تائیدات 4 روز کاری می باشد

مراجعه حضوری

کرمانشاه، نوبهار، چهار راه سی متری دوم به سمت میدان مرکزی، نبش کوی 118، مجتمع میلاد نور، طبقه ی بالای رستوران هایدا، طبقه سوم، واحد 8