دارالترجمه رسمی ترنسمال

©2023 تمامی حقوق محفوظ است

ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی

ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی

به اشتراک گذاشتن این پست:

کارت نظام پزشکی دارای مشخصاتی از قبیل نام و نام خانوادگی فرد، کد ملی، تاریخ اعتبار و مهم تر از همه کد نظام پزشکی یا شماره عضویت آن می باشد.
برای صدور این کارت باید دانشنامه تحصیلی پزشک از طرف وزارت بهداشت صادر شود یا پروانه موقت و دائم مطب پزشک به همراه مدارک شخصی و هزینه ی عضویت، به سازمان نظام پزشکی تحویل داده شود.
در خصوص افرادی که دارای مدرک تحصیلی پزشکی از دانشگاه های خارج کشور هستند و دانشنامه ی تحصیلی مربوط به وزارت بهداشت و درمان کشور را ندارند اخذ گواهی از اداره ی بین الملل وزارت بهداشت جهت صدور کارت نظام وظیفه ضروریست.
ارائه ی اصل کارت که شامل اطلاعات شخصی و پرسنلی در قسمت رو و هشدارهای حفظ و نگهداری در قسمت پشت آن درج شده است مورد نیاز است.
لازم به ذکر است کارت عضویت باید دارای اعتبار باشد و مدت عضویت آن به پایان نرسیده باشد.
کپی صفحه اول پاسپورت افراد برای هجی صحیح مشخصات متقاضی نیاز می باشد.

کارت نظام پزشکی در مواقع زیر باید ترجمه رسمی شود:

  • مهاجرت و فعالیت به عنوان پزشک در خارج از کشور (جهت اخذ ویزا)
  • ادامه تحصیل و اخذ بورسیه در دانشگاه های بین الملل
  • در مواردی مثل عقد قرارداد با شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی خارج از کشور

هزینه ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی از فارسی به انگلیسی طبق نرخنامه کانون مترجمان در سال ۱۴۰۰، مبلغ 42 هزار تومان و 25 هزار تومان هزینه دفتری به ازای هر نسخه می باشد.

مدت زمان ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی چقدر است؟
مدت زمان ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی 1 روز کاری و با اخذ تائیدات 4 روز کاری می باشد

سفارش های خود را در اینجا ثبت کنید

ترجمه رسمی و غیر رسمی، تولید محتوا و خدمات بسیار دیگر