دارالترجمه رسمی ترنسمال

©2024 تمامی حقوق محفوظ است

ترجمه رسمی کارت ملی

ترجمه رسمی کارت ملی

به اشتراک گذاشتن این پست:

برای ترجمه رسمی کارت ملی هوشمند و قدیمی تنها کافی است تا متقاضی اصل کارت ملی خود را به دارالترجمه تحویل دهد. این امر در مدت  ۲ الی ۳ روز کاری  قابل انجام است و این مدرک نیاز به هیچ مدرک پشتیبان دیگری برای اخذ تاییدات ندارد.

ترجمه رسمی کارت ملی

شرایط مورد نیاز ترجمه کارت ملی

  • ارسال اصل کارت ملی خود با بالاترین کیفیت اسکن 
  • کپی صفحه اول پاسپورت افراد برای هجی صحیح مشخصات متقاضی
  • تعیین زبان مورد نظر برای ترجمه ی کارت ملی
  • ارسال اسکن اصل مدرک به دارالترجمه
  • کارت های ملی مخدوش  و پاره شده قابل ترجمه و تایید نیستند
  • ترجمه رسمی پیش صدور کارت ملی فقط به همراه شناسنامه قابل ترجمه و تایید است.

سفارش های خود را در اینجا ثبت کنید

ترجمه رسمی و غیر رسمی، تولید محتوا و خدمات بسیار دیگر