دارالترجمه رسمی ترنسمال

©۱۴۰۱ تمامی حقوق محفوظ است

ترجمه رسمی پروانه مطب

ترجمه رسمی پروانه مطب

به اشتراک گذاشتن این پست:

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

• برای ترجمه رسمی پروانه مطب اصل پروانه با مهر و امضای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کافی میباشد همچنان ارائه ی گذرنامه جهت هجی صحیح اسم متقاضی مورد نیاز می باشد.
• به استناد بند ن ماده ۳ قانون سازمان پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور پروانه اشتغال مطب توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد. پروانه مطب دارای اعتبار ۵ ساله از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و پس از این مدت می بایست نسبت به تمدید پروانه اقدام شود.
• ترجمه ی پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی و کارت نظام پزشکی افرادی که در خارج از کشور فارغ التحصیل کرده اند و فاقد دانشنامه های صادره از وزارت بهداشت هستند، با اخذ گواهی از اداره ی امور بین الملل وزارت بهداشت قابل ترجمه و تائید می باشد.

مدت زمان ترجمه رسمی پروانه مطب ۱الی۲ روز کاری و با اخذ تائیدات دادگستری و وزارت خارجه ۴ روز کاری می باشد.
هزینه ی ترجمه رسمی پروانه مطب از فارسی به انگلیسی مبلغ ۶۰ هزار تومان و مبلغ ۲۵ هزار تومان خدمات دفتری به ازای هر نسخه می باشد.

سفارش های خود را در اینجا ثبت کنید

ترجمه رسمی و غیر رسمی، تولید محتوا و خدمات بسیار دیگر