• ترجمه رسمی قرارداد و اسناد حقوقی ائم از روزنامه رسمی، اساسنامه شرکت ها و مواردی از این قبیل در دسته ترجمه های رسمی دشوار طبقه بندی می شوند.
• برای ترجمه رسمی قرارداد و یا اسناد حقوقی خود کافیست تا اصل قرارداد را به همراه کپی اسپل اسم طرفین قرارداد برای دارالترجمه ارسال کنید.
• متقاضیان ترجمه رسمی قرارداد می بایست یک کپی از صفحه اول پاسپورت طرفین قرارداد را به منظور هجی صحیح اسامی، به دارالترجمه ارسال کنند.

دسته بندی ترجمه رسمی قرارداد و اسناد حقوقی:

 1. قراردادهای مراکز و سازمان های دولتی
  در ترجمه رسمی قرارداد و اسناد حقوقی سازمان های دولتی باید قرارداد مذکور دارای مهر و امضای معتبر از آن سازمان باشد. همچنین لازم است تا بلامانع بودن ترجمه توسط آن ارگان دولتی به صراحت عنوان شود.
 2. قراردادهای مراکز و سازمان های خصوصی
  باید شرکت مربوطه روزنامه رسمی خود را به همراه مهر و امضای مدیرعامل شرکت جهت اعتبارسنجی ارائه دهد. اگر بحث ترجمه بین یک شرکت خصوصی داخلی و یک شرکت غیر ایرانی باشد لازم است تا تایید و مهر اتاق بازرگانی ضمیمه درخواست ترجمه گردد. قراردادهایی که به زبان خارجی می باشند لازم است تا دارای مهر طرف خارجی و یا طرف ایرانی باشند.
  اگر موضوع قراردادهای رسمی مورد ترجمه واردات و صادرات باشد، لازم است تا اتاق بازرگانی حتما آن قرارداد را مهر و امضا نماید.
  کپی صفحه اول پاسپورت افراد برای هجی صحیح مشخصات متقاضی، نیاز می باشد
  هزینه ی ترجمه رسمی قرارداد و اسناد حقوقی چقدر است؟
  هزینه ی ترجمه رسمی هر صفحه قرارداد 105 هزار تومان و به ازای هر سطر متن قرارداد 2500 تومان می باشد.
  مدت زمان ترجمه رسمی قرارداد چقدر است؟
  با توجه به پیچیدگی های متون قرارداد و کلمات پیچیده ایی که در متن قرارداد استفاده می شود بین ۲ تا ۳ روز کاری زمان خواهد برد.

مراجعه حضوری

کرمانشاه، نوبهار، چهار راه سی متری دوم به سمت میدان مرکزی، نبش کوی 118، مجتمع میلاد نور، طبقه ی بالای رستوران هایدا، طبقه سوم، واحد 8