دارالترجمه رسمی ترنسمال
Search
Close this search box.

©2024 تمامی حقوق محفوظ است

ترجمه رسمی فیش حقوقی

ترجمه رسمی فیش حقوقی

به اشتراک گذاشتن این پست:

فیش حقوقی یکی از مدارک شغلی برای کارمندان بخش خصوصی و دولتی جهت اخذ ویزا می باشد که برای ارائه به سفارت معمولا ترجمه رسمی فیش حقوقی 3 ماه آخر فعالیت مورد نیاز میباشد.

برای ترجمه ی رسمی فیش حقوقی ارائه ی اصل فیش حقوقی که در سربرگ رسمی و با مهر و امضای رسمی شرکت باشد همراه با صفحه اول پاسپورت متقاضی برای هجی صحیح اسم مورد نیاز است.

فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی قابلیت ترجمه رسمی را دارند. برای اخذ تائیدات دادگستری و وزارت خارجه ارائه اصل حکم کارگزینی و اصل دفترچه بیمه به منظور اثبات اصالت مدرک به کارشناسان دادگستری و خارجه مورد نیاز است.

فیش های حقوقی غیر دولتی با مهر و امضای شرکت قابلیت ترجمه رسمی را دارند. برای اخذ تائیدات دادگستری و وزارت خارجه ارائه اصل روزنامه رسمی یا آگهی تاسیس یا آخرین تعییرات شرکت و یا پروانه کسب و یا پروانه مطب و اصل دفترچه بیمه که در قسمت کارفرما نام آن شرکت درج شده باشد و یا سابقه بیمه مورد نیاز است.

گواهی های حقوقی صادر شده از شرکت های ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی و یا معادل آن قابل ترجمه و تائید نمیباشد.

به طور کلی مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزا به 4 بخش تقسیم میشود:

  1. مدارک شناسایی: ترجمه رسمی شناسنامه، ترجمه رسمی کارت ملی و…
  2. مدارک شغلی: ترجمه رسمی فیش حقوقی، ترجمه رسمی پروانه کسب، ترجمه رسمی اساسنامه، ترجمه رسمی پروانه مطب، ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار و …
  3. مدارک تمکن مالی: ترجمه رسمی مبایعه نامه، ترجمه رسمی سند مالکیت، ارائه پرینت بانکی و گزارش حساب و …
  4. مدارک تحصیلی: ترجمه رسمی ریزنمرات، ترجمه رسمی دانشنامه، ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل و …

آیا فیش های حقوقی برای ترجمه نیاز به مدارک کسر از حقوق دارند؟

فیش های حقوقی تا یک سقف مبلغ که توسط دادگستری تعیین می شود نیاز به ارائه مدارک کسر از حقوق و مالیاتی ندارند. اما اگر از سقف آن مبلغ بیشتر باشد مدارک لازم همراه با ترجمه فیش حقوقی جهت اخذ تائیدات ارسال می گردد.

سفارش های خود را در اینجا ثبت کنید

ترجمه رسمی و غیر رسمی، تولید محتوا و خدمات بسیار دیگر