اساسنامه از ارکان هر شرکتی هست که سال تاسیس، زمینه ی فعالیت، مدیریت، تعداد سهام و سایر موارد مربوط به شرکت در آن مشخص می گردد.
برای ترجمه ی رسمی اساسنامه ارائه ی اصل اساسنامه با مهر و امضای اداره کل ثبت شرکت ها الزامی میباشد. لازم به ذکر است ارائه ی هجی صحیح تمامی سهامداران و هجی اسم شرکت مورد نظر در ترجمه ی صحیح اساسنامه بسیار مهم می باشد.
در اساسنامه ثبت شرکت کلیه اطلاعات شرکاء و میزان سهم مشخص شده که شخص متقاضی ویزا جهت اثبات ادعای خویش در خصوص سهم یا سِمت، باید ترجمه رسمی اساسنامه ثبت شرکت را ارائه دهد.
اساسنامه ثبت شرکت باید دارای مهر اداره کل ثبت شرکت ها باشد و برای اخذ تائیدات دادگستری و وزارت خارجه ارائه اصل آخرین روزنامه تغییرات شرکت هم مورد نیاز است.
هجی اسامی سهامداران باید مطابق با اسپل اسم گذرنامه باشد. هجی نام شرکت هم دقیقا طبق نظر متقاضی ترجمه می شود. و اسم شرکت ها نباید ترجمه شود.
اساسنامه ی شرکت هایی که در شهرستان ها ثبت شده اند و مهر آنها استامپی است قابلیت ترجمه ی رسمی را دارد.
وجود مهر و امضای شرکت صادر کننده برای ترجمه ی اوراق سهام شرکت های سهامی عام الزامی است.
برای ترجمه ی اوراق سهام شرکت های سهامی خاص، ارائه ی روزنامه رسمی شرکاء الزامی می باشد.
صورتجلسه‌ی سهام شرکت ها که تعداد سهم هرکدام از اعضا ذکر شده باشد و دارای مهر ثبت شرکت ها باشد قابلیت ترجمه و تائید را دارد.
کپی صفحه اول پاسپورت افراد برای هجی صحیح مشخصات متقاضی نیاز میباشد

 

مدت زمان ترجمه رسمی اساسنامه 1الی 2 روز کاری و با اخذ تائیدات دادگستری وزارت خارجه 4 روز کاری می باشد

 

هزینه لازم برای ترجمه رسمی اساسنامه

هزینه ترجمه رسمی هر صفحه اساسنامه ۵۴ هزار تومان + ۲۵۰۰ تومان به ازای هر سطر می باشد و همچنین مبلغ 25  هزار تومان هزینه ی دفتری می باشد. هزینه تاییدات هر نسخه 65 هزار تومان دادگستری و به ازای هر صفحه ترجمه رسمی مبلغ 10 هزار تومان برای وزارت خارجه می باشد

 

برای اخذ تائیدات دادگستری و وزارت خارجه چه مدارکی مورد نیاز است؟

علاوه بر اصل مدرک، ارائه ی اصل آخرین روزنامه تغییرات شرکت مورد نیاز میباشد.

مراجعه حضوری

کرمانشاه، نوبهار، چهار راه سی متری دوم به سمت میدان مرکزی، نبش کوی 118، مجتمع میلاد نور، طبقه ی بالای رستوران هایدا، طبقه سوم، واحد 8