روش های مهاجرت

مهاجرت دارای روش های مختلفی است که هر یک از این روش ها شرایط خاص خود را دارد و شما باید به طور کامل با این شرایط آشنا شوید و بهترین روش را با توجه به شرایط خود انتخاب کنید.

روش های مهاجرتی و شرایط هریک از آنها

مهاجرت تحصیلی: شرایط مهاجرت تحصیلی به این صورت است که ابتدا باید مجوز های مورد نیاز را از دانشگاه مقصد تهیه کنید و در ادامه مدارک شخصی و تحصیلی را آماده کنید و به سفارت این کشور مراجعه کنید.

مهاجرت کاری: مهمترین شرایط مهاجرت کاری دریافت یک  دعوت نامه از کارفرما در کشور مقصد است. برای مهاجرت از این راه شما باید یک فرد ماهر یا متخصص در یک حوزه خاص باشید.

مهاجرت از طریق ازدواج: شما با ازدواج واقعی با شخصی که اقامت یک کشور را دارد می توانید به آن کشور مهاجرت کنید.

مهاجرت از طریق تولد: اگر پدر و مادر نوزاد اقامت اقامت یک کشور را دریافت کنند یا نوزاد در خاک یک کشور به دنیا بیاید می تواند به آن کشور مهاجرت کرده و ویزای آن کشور را دریافت کند.مهاجرت از طریق سرمایه گذاری: شما با داشتن تمکن مالی می توانید سرمایه خود را به روش های مختلف در یک کشور سرمایه گذاری کرده و به آن کشور مهاجرت کنید.

مراجعه حضوری

کرمانشاه، نوبهار، چهار راه سی متری دوم به سمت میدان مرکزی، نبش کوی 118، مجتمع میلاد نور، طبقه ی بالای رستوران هایدا، طبقه سوم، واحد 8