دارالترجمه رسمی ترنسمال

©2023 تمامی حقوق محفوظ است

ترجمه‌ی رسمی گذرنامه

ترجمه‌ی رسمی گذرنامه

به اشتراک گذاشتن این پست:

برای ترجمه‌ی رسمی گذرنامه نیازی به مدارک مکمل نیست و میتوانید ترجمه‌ی رسمی گذرنامه خود را در مدت زمان 1 روز کاری دریافت کنید.
کپی صفحه اول پاسپورت افراد برای هجی صحیح مشخصات متقاضی
اما برای ثبت شرکت در خارج از کشور و یا اقداماتی از این قبیل ترجمه رسمی گذرنامه همراه با تائیدات دادگستری و وزارت خارجه ضروریست و نیاز است که گذرنامه شما دارای اعتبار باشد در صورت منقضی شدن گذرنامه، ترجمه قابل تایید نیست.
ترجمه رسمی گذرنامه غیر ایرانی به زبان فارسی در صورتی امکان پذیر است که سفارت کشور مطبوع کپی پاسپورت شخص را برابر با اصل کند.

سفارش های خود را در اینجا ثبت کنید

ترجمه رسمی و غیر رسمی، تولید محتوا و خدمات بسیار دیگر